Faculty Directory

Yujin Zhang

Associate Scientist

Dr. Yujin Zhang

OPT 415

812-856-7197
zhang512@iu.edu